utrecht caseDe marketing van de 2000 jaar oude stad Utrecht.

De stad Utrecht had te kampen met een vertraagde groei: de economie bleef achter bij de groeidoelstellingen zoals die waren geformuleerd door de Gemeente Utrecht, de Provincie Utrecht en het Rijk.

Dick de Jong is op basis van zijn ervaring met de marketing van Leidsche Rijn in 2003 door gemeente Utrecht gevraagd als coördinator stadspromotie.

Uit onderzoek bleek dat het product Utrecht goed is (o.a. uit Atlas voor gemeenten), maar dat dit in de markt te weinig bekend is. Stadspromotie is daarom een logische volgende stap. In samenwerking met een stuurgroep onder leiding van burgemeester Brouwer en een breed samengestelde werkgroep stadspromotie is een aanpak gekozen waarbij een slogan, een huisstijl en een evenementenlijn is bedacht waar alle partijen in de stad mee kunnen samenwerken. Als eerste grote evenement van een meerjarige agenda werd het feest 750 jaar Domkerk gevierd en herrees een stalen schip van de Domkerk (terug van weggewaaid!). 

Bijzondere resultaten in deze opstartperiode van stadspromotie en citymarketing waren er, zoals:
- het Glazen Huis, eerst voor de Sims, daarna voor 3FM Serious Request;
- Het bidbook en de communicatie voor de Tour de France Utrecht;
- De viering van 750 jaar Domkerk:
maar met name de nieuwe samenwerking in de stad voor bewoners, bedrijven en bezoekers.

In het onderstaande artikel staat alles over de aanleiding voor, en de aanpak van stadspromotie Utrecht. 

pdf stadspromotie_utrecht_ub2_2004

 Andere ervaringen zijn beschreven in een artikel van Brandaris Placemarketing over Citymarketing en sportevenementen