case vredesplein eindhoven De marketing en positionering van het vernieuwde Vredesplein. Een wijk met vierhonderd woningen die worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw.

In 2008 begeleidde Brandaris Placemarketing woningcorporatie Domein (nu Woningcorporatie Thuis), gemeente Eindhoven en Welzijn Eindhoven bij het maken van keuzes voor de positionering van het vernieuwde Vredesplein. Een basis voor het ontwikkelingsplan, de stedenbouwkundige inrichting, de architectuur en de communicatie met bewoners.

Op vrijdag 20 februari 2009 tekenden woningcorporatie Domein, de gemeente Eindhoven en Welzijn Eindhoven een samenwerkingsovereenkomst. De drie partijen gaan aan de slag om samen met de bewoners van Vredesplein en omgeving vorm te geven aan de nieuwe buurt.

Voor de buurt het Vredesplein en omgeving wordt de komende jaren een vernieuwingsplan gemaakt. Domein gaat hier ruim vierhonderd woningen slopen en vervangen door nieuwbouw. Huidige bewoners die dat wensen, kunnen uiteraard terugkeren in de nieuwe buurt. In het vernieuwingsplan zullen ook zaken als sociale samenhang, leefbaarheid, welzijn en gezondheid, werk en inkomen nadrukkelijk de aandacht krijgen. Samen met bewoners en andere partners, gaan Domein, de gemeente en Welzijn Eindhoven de samenwerking verder voortzetten.

Huisbezoeken
Daarmee krijgen de huisbezoeken van 2007 en 2008 een vervolg. Tijdens deze bezoeken kwamen niet alleen de woonwensen voor de nieuwe buurt aan de orde, maar ook de sociale aspecten van het leven nu. Bijna 66 procent van de vierhonderd Domeinhuishoudens rond het Vredesplein deed mee. Wensen zijn: betaalbare en ruime huurwoningen, koopwoningen, seniorenwoningen, voldoende en veilige speelplekken, afwisselend groen, aandacht voor parkeerproblemen, meer mogelijkheden voor sociale contacten en (verkeers)veiligheid.

Kansenmakelaar
Eén van de punten die de drie partijen met elkaar afspraken is de komst van een zogenaamde kansenmakelaar. Hij of zij is aanspreekpunt voor de buurtbewoners en stimuleert de activiteit en betrokkenheid met de omgeving en met elkaar. De kansenmakelaar zoekt bewoners op en bekijkt samen met hen kansen om hun perspectieven te verbeteren. De kansenmakelaar werkt nauw samen met Domein, gemeente en Welzijn Eindhoven.

In 2014 zijn de eerste nieuwe woningen opgeleverd zie http://www.wonenmetspice.nl