hanzelijn case Sinds 2007 wordt gebouwd aan de Hanzelijn, de nieuwe spoorverbinding die de gemeenten Lelystad, Dronten, Kampen en Zwolle verbindt. Dit biedt nieuwe kansen voor ontwikkelingen op het gebied van wonen, werken en recreëren.

Brandaris Placemarketing werd door de gemeenten Lelystad, Dronten, Kampen en Zwolle en de Provincies Flevoland en Overijssel betrokken in de marketing van het gebied van de Hanzelijn. Na een gezamenlijke analyse van de markt is een bestuurlijke bijeenkomst georganiseerd voor de betrokken burgemeesters, wethouders, gedeputeerden en de leden van de ambtelijke werkgroepen. De uitkomsten van de bestuurlijke bijeenkomst geven beter grip op de samenhang in het gebied van de Hanzelijn en op de gewenste profilering naar de markt.


Een gezamenlijk verhaal, een gezamenlijke brochure en een gezamenlijke website. De burgemeesters van de vier gemeenten Zwolle, Kampen, Dronten en Lelystad en bestuurders van de provincies Flevoland en Overijssel gaan gezamenlijk het gebied aan de Hanzelijn onder de aandacht brengen. Een van de middelen die hiervoor wordt ingezet, is de website: www.hanzelijnverbindt.nl

De komst van de Hanzelijn biedt kansen om de economie in de provincies Overijssel en Flevoland en de gemeenten langs de Hanzelijn verder te ontwikkelen. De Hanzelijn vormt de verbindende schakel in een gebied met veel diversiteit. Overijssel en Flevoland en de gemeenten Zwolle, Kampen, Dronten en Lelystad bezitten uiteenlopende aantrekkelijke kwaliteiten op het gebied van wonen, werken en recreëren. De gemeenten en provincies zijn ervan overtuigd dat door deze samenwerking de Hanzelijn als belangrijke verbinding en het gebied krachtig kunnen profileren.

Burgemeesters zien verbinding

De vier burgemeesters geloven in de samenwerking en in de Hanzelijn maar ook voor de kansen die het biedt voor hun gemeente.

Burgemeester De Jonge van Dronten:

"In 1972 werd Dronten een zelfstandige gemeente. De eerste bewoners kwamen al in 1962. Er was toen nog geen trein te bekennen, hoewel al ingetekend op de eerste stedenbouwkundige kaarten. In 2012 gaan we ons jubileum vieren. En jawel: juist in dat jaar gaat de trein over de Hanzelijn rijden. Een mooier cadeau had Dronten niet kunnen krijgen. Dronten gaat twee provincie hoofdsteden verbinden: Lelystad en Zwolle. Dronten gaat de brug vormen tussen oud en nieuw land. De verwachte 32.000 reizigers zijn welkom in Dronten en geeft hen alle ruimte!"

Burgemeester Horselenberg van Lelystad:

"Lelystad is eindelijk geen eindstation meer! Door haar strategische ligging functioneert Lelystad ook als regionaal vervoersknooppunt voor de ontsluiting van de metropoolregio. Met de komst van de Hanzelijn verbindt Lelystad zich straks beter met de rest van Flevoland en Overijssel en neemt de frequentie op de verbinding Amsterdam-Schiphol toe. Zwolle is bijvoorbeeld nog maar 30 minuten van Lelystad vandaan. Bezoekers aan onze groene stad kunnen straks niet alleen genieten van onze prachtige haven of een bezoek brengen aan BataviaStad, ook kunnen ze genieten van de ruimte die Lelystad biedt voor ontspanning en recreatie."

Burgemeester Koelewijn van Kampen:

"Met de komst van de Hanzelijn komt de Randstad een stuk dichter bij Kampen. Dat is gunstig voor het toerisme, voor de werkgelegenheid en voor de economie. Van eindstation wordt Kampen de poort van Overijssel!"

Burgemeester Meijer van Zwolle:

"Die prachtige rode spoor- en fietsbrug over de IJssel is voor mij het symbool van de Hanzelijn. Zwolle is nu al het knooppunt in Noordoost Nederland voor alle vormen van vervoer. De ontsluiting per spoor van het gebied ten westen van de stad, zorgt ervoor dat de mogelijkheden voor wonen, werken en recreëren in dit landsdeel nog beter worden. Het kan niet anders dan dat we daar in de hele regio economisch profijt van gaan hebben. Wij zien de kansen, de markt zal ze oppakken."

Naast de gezamenlijke website werken de vier gemeenten ook samen bij belangrijke mijlpalen zoals de opening van de nieuwe spoorbrug over de IJssel en beurzen om de kansen die er zijn op het gebied van wonen, werk en recreatie te profileren.