meerrijk case De marketing van Meerrijk, het nieuwe centrum van de wijk Meerhoven in Eindhoven.

Vanaf 2006 wordt de marketing van Meerrijk ontwikkeld. Meerrijk wordt een bijzonder centrum van de wijk Meerhoven in Eindhoven. Het bevat straks vele functies die met elkaar zijn verweven: wonen, winkelen, een gezondheidscentrum en voorzieningen. Brandaris coördineert de marketing en communicatie van Meerrijk in opdracht van Fortis Vastgoed Ontwikkeling, onderdelen hiervan zijn de ontwikkeling van een plan van aanpak voor marketing, de voorbereiding op de Meerhovendag en de selectie en begeleiding van een bureau voor ontwikkeling van huisstijl en communicatiemiddelen.

De voormalige Hangar, erfgoed van vliegveld Welschap, krijgt een functie als SPIL-centrum, met daarin onder andere basisschool De Startbaan, kinderdagopvang, peuterspeelzaal en consultatiebureau, een sporthal, een fitnesscentrum, een bibliotheek en een buurtontmoetingscentrum. Onder het oude dak van de Hangar komt een plein voor evenementen en markten. Het centrum Meerrijk bestaat uit een groot plein, een boulevard maar ook rustige woonstraten voor in totaal 700 woningen.

De centrale boodschap over Meerrijk is: Het centrum voor je deur. Het park aan je voeten.

Zie www.meerrijk.nl

Referentie:

Dick de Jong ken ik al vele jaren, met name vanuit de tijd dat hij namens de Gemeente Utrecht was betrokken bij de gebiedspromotie van Vleuterweide in Leidsche Rijn Utrecht. Ik heb hem toen leren kennen als een betrouwbaar, deskundig en betrokken persoon.

In het plan Enka te Ede werken wij samen met AM. Omdat beide bedrijven goede ervaringen met Dick de Jong hadden, besloten we destijds hem in te schakelen voor de gebiedspromotie van dit omvangrijke plan.

Als ASR Vastgoed Ontwikkeling zijn wij de ontwikkelaar van het centrumplan Meerrijk in de wijk Meerhoven te Eindhoven. Vanwege bovengenoemde goede ervaringen, hebben wij besloten betrokkene in te schakelen voor de gebiedspromotie van dit plan. Op de reeds genoemde deskundige en betrokken wijze is gewerkt aan het schrijven van een marketingplan, het ontwikkelen van communicatiemiddelen als brochure en website, de coördinatie van een marketing - en communicatiewerkgroep, woonmanifestaties en de contacten met gemeente en andere partners als makelaars en gedelegeerde ontwikkelaars en corporaties.

Ik vertrouw hiermee voldoende informatie te hebben verschaft en ben altijd bereid een nadere, mondelinge toelichting te geven.

Met vriendelijke groet,

L.M. (Martin) Visser
Hoofd Marketing & Verkoop
Adjunct Directeur