case barneveld Barneveld heeft een strategische ligging, beschikt over een grote naamsbekendheid, goede bereikbaarheid en goede voorzieningen. In 2009 werd Barneveld benoemd tot beste woongemeente van Gelderland, in 2011 koos Barneveld voor samenwerking binnen Regio FoodValley.

Brandaris Placemarketing begeleidt gemeente Barneveld en de regiegroep promotie Barneveld met het maken van keuzes in de marketing en promotie van het aanbod. Het doel is te komen tot een scherpe positionering, een gezamenlijke marketingstrategie en een gerichte promotie.
Als vervolg op de strategische keuzes van Barneveld begeleidde Brandaris bij een pitch voor de ontwikkeling van de promotiecampagne 'Daarom Barneveld'.

 Zie www.barneveld.nl en www.daarombarneveld.com