logo ghGroot Holthuizen is een nieuwe groene woonwijk ten oosten van Zevenaar. In Groot Holthuizen komen 1500 woningen verdeeld over vier autoluwe buurtschappen.

Gemeente Zevenaar heeft de ontwikkelaars en corporaties geselecteerd voor de ontwikkeling van deze grootschalige uitbreiding van Zevenaar. De ontwikkeling en gebiedspromotie is gestart in 2008. Brandaris ontwikkelde een aanpak voor het scherp krijgen van de positionering van Groot Holthuizen zodat deze positionering leidend wordt in de uitwerking van het gebied en voor de gebiedspromotie, voor zowel gemeente als ontwikkelaars.

Onderdelen van de activiteiten van Brandaris zijn een quick scan van beschikbare plannen, de regionale woningmarkt, en de reeds vastgelegde ontwerpprincipes. Daarnaast is een bijeenkomst gehouden voor de stakeholders in Groot Holthuizen over de markt, de positionering en de te ondernemen activiteiten.