leidscherijnDe marketing van de grootste nieuwbouwlocatie van Nederland: Leidsche Rijn Utrecht

Leidsche Rijn is de grootste Vinexlocatie van Nederland. Om die reden alleen al kreeg het vanaf de eerste planontwikkeling veel aandacht. Toen de eerste bewoners in 1998 arriveerden keerde het opgebouwde imago zich echter tegen de werkelijkheid. De beloofde HOV bussen en de winkelvoorzieningen waren namelijk nog niet aanwezig.

Dick de Jong was 10 jaar actief voor de marketing van Leidsche Rijn, hij werkte met het projectbureau, projectontwikkelaars en corporaties aan een herpositionering van het gebied waarin juist de combinatie van oude en nieuwe elementen in het gebied en de nabijheid van de stad Utrecht veel meer aandacht kregen. Dit werd uitgewerkt in marketing en communicvatie, met onder andere een nieuwe gebiedsstijl, een nieuwe slogan en een nauwe samenwerking met projectontwikkelaars en corporaties in de werkgroep planpromotie.

De opgedane ervaring werd ingezet bij de deelgebieden van Leidsche Rijn. Tijdens de eerste planvorming werd al veel aandacht gegeven aan een onderscheidende positionering van bv de woonwijken Parkwijk, Terwijde, Vleuterweide en De Balije, en ook bij de bedrijventerreinen De Wetering en Papendorp die elk hun eigen profiel kregen. Uitwerking volgde in vele middelen van projectbureau Leidsche Rijn en van de betrokken ontwikkelaars en corporaties.

Een sterk merk Leidsche Rijn Utrecht en segmentatie naar doelgroep en deelgebied zijn de basis voor de marketingaanpak. Inmiddels is het imago in evenwicht met de kwaliteit van het gebied en heeft het merk Leidsche Rijn Utrecht haar eigen aantrekkingskracht op bewoners én bedrijven.

In de periode 1998 - 2006 is de heer De Jong door het Projectbureau Leidsche Rijn van de Gemeente Utrecht ingehuurd. Hij heeft een pro actieve instelling en kan een breed scala aan activiteiten oppakken. Daarnaast heeft hij een waardevolle inbreng als het gaat om strategische vraagstukken. Tenslotte is hij goed ingevoerd in de communicatie wereld en kent de omgeving van bouwen en ontwikkelen.

Overzicht werkzaamheden:
Marketing en gebiedspromotie bij planontwikkeling van Leidsche Rijn en de deelplannen voor woningbouw ( Langerak, Parkwijk, De Balije, Terwijde, Het Zand, Vleuterweide), bedrijventerreinen De Wetering en Papendorp en Leidsche Rijn Centrum.

Activiteiten:
Het ontwikkelen van een marketingcommunicatieplan, ontwikkelen  van de  positionering en huisstijl van Leidsche Rijn, ontwikkelen van communicatiemiddelen als brochures, website, tentoonstellingen, de coördinatie van een werkgroep planpromotie met de gemeente, ontwikkelaars en corporaties, woonmanifestaties en de contacten met gemeente Utrecht en andere partners in de promotie als makelaars en aannemers.

Ook de procesbegeleiding bij marktconsultaties, expertmeetings ( Terwijde/De Mijl, Leidsche Rijn Centrum) en project startups (Terwijde, Het Zand, Leidsche Rijn Centrum) waren onderdeel van de activiteiten.

Wouter van der Poel
Directeur Projectbureau Leidsche Rijn