case drechtsteden 2 Het wonen, werken en recreëren in regio Drechtsteden verdient de aandacht. Bureau Drechtsteden zoekt met de betrokken gemeenten de juiste ingang om de regiomarketing op te pakken.

Regio Drechtsteden bestaat uit zes gemeenten, waarbij Dordrecht een centrale rol speelt. In begin 2008 zijn na grondige voorbereiding onder leiding van Brandaris Placemarketing twee workshops gehouden over de marketing van de regio Drechtsteden. Bij deze workshops in Villa Augustus is gesproken over de markt, de positionering en de gewenste activiteiten.

Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht trekken samen op, maar maken ook nadrukkelijk hun eigen keuzes. De Drechtsteden zijn ‘Samen stad aan het water’. De regio is toonaangevend in de maritieme sector en wil haar strategische positie op de as Rotterdam-Antwerpen verder uitbouwen.

Het vervolg is de opzet van een marketingaanpak door Bureau Drechtsteden. Brandaris leverde hiervoor een stageair van de Hogeschool van Rotterdam.

De Drechtsteden werken nu samen aan: