Brandaris Placemarketing beschikt over een ruime ervaring met de organisatie van en inhoudelijke bijdrage aan cursussen, congressen, workshops en presentaties.

Cursussen

{mosimage}De vijfde editie van de Cursus Locatiemarketing vond plaats te Utrecht in 2010. Deze tweedaagse cursus wordt aangeboden in samenwerking met het Nederlands Vastgoed Instituut (NVI), en met medewerking van Synchroon en Berenschot. De deelnemers werken bij ontwikkelaars, corporaties en gemeenten.

In april 2008 startte een nieuwe Cursus Citymarketing, in samenwerking met het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO). Deelnemers o.a. uit Leeuwarden, Winschoten, Maastricht, Emmeloord, Rotterdam en Laarbeek. Vele andere gemeenten ontvingen vanaf 2008 een bijdrage op maat, waaronder Utrecht, Almelo, Hengelo, Rotterdam, Barneveld, Den Haag, Lelystad, Dronten, Kampen, Zwolle en Leeuwarden. Vanaf najaar 2010 vindt een Masterclass Strategische Citymarketing van de Bestuursacademie plaats in Utrecht.

Brandaris verzorgt ook cursussen op maat, zoals een Cursus Placemarketing voor ING Real Estate, AM en gemeente Nieuwkoop in 2008, 2009 en 2010. En in 2011 een seminar gebiedsmarketing voor de Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Van Hall Larenstein. In 2012 en 2013 masterclasses Placemarketing en Placebranding voor  kennisinstituten als Platform 31.

Congressen

In 2007 verzorgde Dick de Jong een presentatie over publiek private samenwerking bij citymarketing op het Elsevier congres 'Citymarketing, the neXt step' en in mei 2008 een bijdrage over Olympische Spelen en citymarketing op een congres van Universiteit Utrecht over de impact van de Spelen op een regio. 
In oktober 2008 volgde een congres over de Woningmarkt Gelderland en Overijssel met een bijdrage over marketing, branding en positionering van de regionale woningmarkt. In 2009 een bijdrage voor masterstudenten Geo-communicatie van Universiteit Utrecht. In 2010 verzorgde Dick de Jong van Brandaris Placemarketing een bijdrage aan het Nicis Kennisatelier Citymarketing en Citybranding en een bijdrage aan de Masterclass Public Event Management. 

In 2011 waren bijdragen onder andere een keynote speech voor het congres Placebranding van Universiteit Twente en een bijdrage over citymarketing en regiomarketing voor studenten geografie en planologie van Universiteit Nijmegen. Ook gaf Brandaris in 2011 een inleiding bij de Interuniversitaire Module Erfgoed en Ruimte van TU Delft, VU Amsterdam en WUR. De presentatie richtte zich op de vraag hoe de identiteit van erfgoed gebruikt wordt voor gebiedsontwikkeling, marketing en communicatie. De case van het Enka terrein in Ede was hierbijde aanleiding maar ook de plek voor een rondleiding door en rond het industrieel erfgoed. Voor het Colloquium on place branding aan University of Lincoln, UK,  met een presentatie over Citymarketing in the Netherlands. In 2012 verzorgt Brandaris drukbezochte bijdragen aan de Dag van de Citymarketing, en de International Conference on Place Branding in Utrecht. In 2013 was Brandaris aanwezig op de Manchester Metropolitan University tijdens de Place Management and Branding Conference.

Workshops

De aanleiding voor een workshop is vaak de start of herstart van een ontwikkeling: Hoe krijgen we onze partners op één lijn om de visie op de markt, de positionering, maar ook de marketingactiviteiten gerichter te krijgen? Een bijdrage over locatiemarketing met een aantal cases, en de toepassing van locatiemarketing op de desbetreffende locatie werkt dan effectief en snel. Ook bij citymarketing en regiomarketing is een gedegen workshop een goede start voor een gezamenlijke visie en daarop volgende marketing aanpak.

Voorbeelden Workshops: 

workshops over regio Drechtsteden (regiomarketing)
workshop over Groot Holthuizen in Zevenaar (locatiemarketing woningbouw)
workshops over Venray (citymarketing)
workshops over SchieOevers Delft (locatiemarketing bedrijventerrein en woongebied van 120 ha)
workshop over Woningboulevards Nederland (locatiemarketing)
workshop over multicultureel leisurecomplex Den Haag (locatiemarketing)
workshops over centrumontwikkeling Hengelo (citymarketing en locatiemarketing)
workshops over herontwikkeling Rijnhaven Rotterdam (locatiemarketing)
workshop over Oresundregio Kopenhagen en Malmö (regiomarketing)
workshop over stad Almelo (citymarketing)
workshops over herontwikkeling Vredesplein Eindhoven (locatiemarketing woningbouw)
workshop over herontwikkeling terrein baksteenfabriek Riverstone (locatiemarketing)
workshop over woontoren en serviceconcept UP:town in Rotterdam (locatiemarketing)
workshop over imago en identiteit Leeuwarden (citymarketing)
workshop over evenementenbeleid Leeuwarden (citymarketing)
workshops marketing en promotie Barneveld (citymarketing)
workshops over Regio FoodValley over doelgroepen en doelstellingen met wonen, bedrijven en bezoekers (regiomarketing)
workshop Rijnvliet Leidsche Rijn Utrecht (gebiedsmarketing woongebied)
workshop duurzame gebiedsontwikkeling met marketing en branding voor Platform 31
workshop Regiomarketing voor West Friesland

expertmeeting over ontwikkeling energiecentrale en omgeving tot 'creative spot' Den Haag (gebiedsmarketing)
expertmeeting over een multicultureel leisurecentrum voor Den Haag (locatiemarketing)
expertmeeting en project start up Leidsche Rijn Centrum (locatiemarketing centrum)
expertmeeting 'De mijl' Leidsche Rijn Utrecht (locatiemarketing woon/werkzone)
expertmeeting over gebiedsontwikkeling en marketing in samenwerking met Synchroon, Universiteit Utrecht, Projectbureau Leidsche Rijn en Lodewijk Baljon landschapsarchitecten

diner pensant locatiemarketing Dordrecht West  (locatiemarketing vier woonwijken)
themabijeenkomsten regio Rivierenland (regiomarketing)
gebiedsdag Atelier Overijssel over Stationsgebied Steenwijk en omgeving Steenwijk (locatiemarketing en gebiedsmarketing)
bestuurlijke bijeenkomst Hanzelijn Kansenlijn (regiomarketing)
kernwaardensessie Regio FoodValley (regiomarketing)
Masterclass regiobranding Brabant (regiomarketing)
Boost voor Borsele (regiomarketing)