Brandaris leverde een bijdrage aan veel verschillende publicaties over locatiemarketing, regiomarketing en citymarketing:
In 2006 was dat onder andere voor het Tijdschrift voor Marketing en de vastgoedbijlage van het Financieele Dagblad.
In 2007 een bijdrage over citymarketing voor De Dag en een interview in Volkskrant Magazine.
In 2008 publiceert Brandaris Placemarketing in de nieuwe uitgave 'Sport en Strategie' over citymarketing en sport, en in 'De Ontwerpmanager' over het nut van marketing en merken in het ontwerpproces. In juni 2008 een artikel in de Oikos van Universiteit Utrecht over sport en citymarketing en een artikel in De Dag over de citymarketing van Nijmegen. In het najaar een bijdrage voor Projectbureau Belvedere over cultuurhistorie en identiteit als basis voor marketing bij ontwikkeling van wijken. In 2009 verzorgde Brandaris een overzicht van ontwikkeling van een 'brownfield' aan de hand van de gebiedsontwikkeling op het terrein van de voormalige Enka fabriek in Ede.  In 2010 volgde een bijdrage voor de City Journal van Nicis over 'nieuw leven' voor het industrieel erfgoed van Enka, een bijdrage voor de Kamer van Koophandel Brussel over de citymarketing van Brussel en een artikel voor het Brabants Dagblad over citymarketing en de prijzen voor de stad 's-Hertogenbosch. In 2012 een paper voor de International Conference on place branding en een publicatie over Citymarketing Uden.
De weblog www.placemarketing.nl bevat de tekst van de meeste artikelen.