Op 6 februari organiseerden vier wijken in Dordrecht voor betrokken professionals een diner pensant met als onderwerp locatiemarketing. Brandaris Placemarketing verzorgde de inleiding en discussieleiding. 

Oud Krispijn, Nieuw krispijn, Crabbehof en Wielwijk. Gemeente en corporaties investeren fors om de aantrekkingskracht te vergroten en draagkrachtiger mensen aan de wijk te binden. Hoe kunnen ze bij de branding van de vier wijken gezamenlijk optrekken, ondanks de verschillende stadia van herstructurering?

Voor meer informatie, klik hier