Op het voormalige Enkaterrein in Ede verrijzen de komende jaren circa 1400 woningen. Ook komen er scholen, een congrescentrum en andere voorzieningen. De samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van het Enkaterrein is 20 november ondertekend door de gemeente Ede en de Grondbank Bennekomseweg C.V. Namens de gemeente tekende burgemeester C. van der Knaap, namens de Grondbank tekenden de heer R. van Steeg van AM Vastgoedontwikkeling en de heren F. Kooistra en J. Messemaeckers van de Graaff van Fortis Vastgoed Ontwikkeling.

{mosimage}Gedeputeerde Th. Peters van de provincie Gelderland en de heer J. Mulder van Acordis, de voormalige eigenaar van het terrein, waren ook bij de ondertekening aanwezig.

Het Enka terrein wordt ontwikkeld door de Grondbank Bennekomseweg C.V. In de Grondbank werken AM Vastgoedontwikkeling en Fortis Vastgoed Ontwikkeling samen. De Grondbank ontwikkelt het gehele gebied. De gemeente Ede stelt daarbij de randvoorwaarden. Na afloop draagt de Grondbank de openbare ruimte over aan de gemeente. Eind 2009 gaan de eerste bouwwerkzaamheden op het Enkaterrein van start.

Ede-Oost

Het Enkaterrein maakt deel uit van het grotere project Ede-Oost/Spoorzone. Naast het Enkaterrein omvat dit de kazerneterreinen aan de noordzijde van het spoor, de Spoorzone en de Stationsomgeving. Voor dit gehele gebied heeft de gemeente Ede in 2005 een masterplan opgesteld. Dit plan schetst de kaders voor de verdere ontwikkeling van Ede-Oost. De Grondbank heeft, met als uitgangspunt het Masterplan en in overleg met de gemeente Ede, een stedenbouwkundig plan voor het Enkaterrein opgesteld.

Milieueffectrapportage

De gemeente Ede heeft inmiddels een milieueffectrapport laten opstellen voor het gehele plangebied. Ten behoeve van het Enkaterrein zal de gemeente nog enkele aanvullende milieuonderzoeken laten uitvoeren. In 2009 stelt de gemeente Ede een bestemmingsplan op. Dit bestemmingsplan vormt de basis voor het verlenen van bouwvergunningen. Acordis, de voormalige eigenaar van Enka, werkt op dit moment nog aan sloop en grondsanering.

Industrieel erfgoed én tuinstad

Enka wordt een levendige wijk voor wonen, leven en werken. Waar vroeger de fabriek in vol bedrijf was komen straks verschillende nieuwe functies tot leven. De Enka wijk wordt industrieel erfgoed en tuinstad tegelijk. De acht monumenten van de Enka fabriek zijn straks het actieve hart van de nieuwe wijk en leveren inspiratie voor de nieuwe structuur en architectuur van het daaromheen liggende woongebied.

Er is ruimte voor 1425 woningen, waaronder appartementen en eengezinswoningen, zowel koop als huur. 30% zal in de goedkope sector worden gerealiseerd. In de Westhal van de Enka fabriek komt congrescentrum de Reehorst. De gastvrijheidopleiding van het ROC A12 krijgt ook een plek op Enka. Het Enka terrein is straks nog beter bereikbaar met een nieuwe aansluiting op de A12 en een nieuw NS Station. Het gehele stationsgebied en de spoorzone wordt vernieuwd met subsidies van Verkeer en Waterstaat en de Provincie Gelderland. Ook de gemeente Ede investeert aanzienlijk in dit gebied. Wat blijft is de mooie ligging aan de rand van de Veluwe en op fietsafstand van Ede centrum.

Tentoonstelling

De gemeente Ede en de Grondbank Bennekomseweg Ede C.V. hebben gezamenlijk een tentoonstelling georganiseerd over verleden, heden en toekomst van het Enkaterrein. Op deze tentoonstelling wordt onder andere het Stedenbouwkundig Plan Enka gepresenteerd. De tentoonstelling is de komende maanden te bezichtigen in de expositieruimte van Stadskantoor De Doelen, Raadhuisplein 2 in Ede.