Vanaf 2008 werkt Brandaris Placemarketing mee aan de ontwikkeling van de lijn 11 zone in Den Haag. Er werden onder andere expertmeetings georganiseerd om ideeën te leveren over de ontwikkeling van een milieu voor creatief wonen en werken rond de Energiecentrale Regentesse Zuid en over de ontwikkeling van een multicultureel vrijetijdscomplex.
Het college van burgemeester en wethouders heeft 26 maart 2009 het concept-masterplan Lijn 11 Zone vastgesteld. Het plan omvat de aanpak van de wijken Transvaal en Regentesse Zuid en verwijst naar de tramlijn die de wijken met elkaar verbindt. Op 17 december 2009 ging de gemeenteraad akkoord met de plannen.

De karakteristieke eigenschappen van de wijken Transvaal en Regentesse Zuid worden versterkt, waardoor de wijken een economische impuls krijgen. Het plan versterkt de cultureel-creatieve bedrijvigheid rond de Energiecentrale in Regentesse Zuid. De komst van een Multicultureel Vrijetijdscomplex en de revitalisering van de Haagse Markt bevorderen het multiculturele ondernemerschap in Transvaal.
Het plan voorziet verder in de komst van zo'n 1000 extra woningen in Transvaal en Regentesse Zuid.

Lijn 11
Tramlijn 11 verbindt zeven locaties met elkaar, die tezamen Transvaal en Regentesse Zuid aantrekkelijker moeten maken. Het terrein rond de Energiecentrale in Regentesse Zuid wordt een culturele ontmoetingsplek waar creatieve bedrijven zich kunnen vestigen.
Marnix Norder: Dit gebied heeft de potentie om een culturele hotspot te worden. Een woon- en uitgaansplek voor jongeren.
Een deel van de Energiecentrale krijgt een bestemming als podium voor kleinschalige optredens en evenementen. Er komt een brug die het gebied verbindt met het park De Verademing, aan de overkant van het Verversingskanaal. Het park zelf wordt opnieuw ingericht. Daardoor verbetert zowel de toegankelijkheid als de leefomgeving.

Transvaal
Voor Transvaal voorziet het masterplan in nieuwe voorzieningen zoals een Multicultureel Vrijetijdscomplex aan de Delftselaan. Dit complex kan onderdak bieden aan ondernemingen als een hotel, een grand caf, een restaurant en een zalencentrum voor congressen, feesten en theatervoorstellingen.
Het trac van lijn 11 door Transvaal krijgt verder een aantrekkelijkere aanblik door het herstellen van de doorkijk op de Haagse Markt, die nu nog geblokkeerd wordt door een muur van containers. De Haagse Markt zelf wordt gerevitaliseerd door een herinrichting van het marktterrein.
Op de entrees komen nieuwe kopgebouwen en de ondergrondse parkeergarage wordt uitgebreid.

Met het verbeteren van de Haagse Markt, maar ook de herstructurering van bedrijventerrein Uitenhagestraat, creren we banen voor de bewoners van Transvaal, aldus Marnix Norder. Er zit zoveel kracht in deze wijk. Hindoestanen uit heel Nederland komen er winkelen. De Haagse Markt is nu al de grootste van Europa. Die kracht gaat dit plan optimaal benutten.

Woningen
Naast meer banen en bezoekers moet het plan ook een fors aantal woningen opleveren. Zowel in Transvaal Noord (200 woningen) en in het gebied rond de Energiecentrale/Verademing (900 woningen) worden nieuwe woningen aan het gebied toegevoegd. Met de aanwas aan woningen kunnen huidige wijkbewoners doorgroeien naar nieuwe woonruimte en trekken de wijken bovendien nieuwe bewoners aan.

Intensieve samenspraak
Het concept-masterplan Lijn 11 Zone is tot stand gekomen na intensieve samenspraak met belanghebbenden en experts. Het plan is daardoor op diverse punten verbeterd. Zo gaat, indien haalbaar, lijn 11 op termijn midden door de Heemstraat en de Monstersestraat rijden. Gecombineerd met een nieuwe inrichting van het Hobbemaplein krijgt het gebied daarmee meer samenhang. Ook samenspraak-ideen voor de invulling van de Energiecentrale, het Multicultureel Vrijetijdscomplex en het park De Verademing zijn in het concept-masterplan verwerkt. Samen met een klankbordgroep van omwonenden werkt de gemeente de komende maanden aan een nieuw ontwerp voor De Verademing en het naastgelegen Gemeentelijk Industrieterrein.

Milieu-effecten
Op basis van het concept-masterplan is een milieueffectrapport opgesteld. Het gaat met name om het Multicultureel Vrijetijdscomplex en verschillende energiebesparende maatregelen die mogelijk zijn binnen het masterplangebied. Tegelijk met het concept-masterplan is het milieueffectrapport in het college besproken.

Het definitieve masterplan is in december 2009 door de gemeenteraad vastgesteld. De eerste projecten starten in 2010.

Klik hier voor meer achtergrondgegevens over lijn 11 en wereldstad aan zee
Voor een pdf van het masterplan, klik hier. Een krant over de projecten is te downloaden