Brandaris Placemarketing leverde een bijdrage aan de City Journal van kennisinstituut Nicis. In de rubriek 'Nieuw Leven!' staat in de komende editie een artikel over de ontwikkeling van het terrein van de voormalige Enka fabriek in Ede. Een van de onderwerpen is hoe de monumenten als drager van de nieuwe identiteit van Enka worden ingezet.

In samenwerking met BOEi leverde Brandaris ook een bijdrage aan een college over 'Brownfields' voor internationale studenten van Universiteit Wageningen. De case van Enka dient hierbij als voorbeeld voor onderzoek en ontwikkeling van binnenstedelijke gebieden in Praag.