De VPRO presenteert in september twee weken 'De eeuw van de Stad'op radio, TV en internet. Brandaris Placemarketing werkt hier vanaf augustus aan mee.


De weblog over 'De Eeuw van de Stad' op http://weblogs.hollanddoc.nl/deeeuwvandestad/ wordt aangevuld met bijdragen over citymarketing en citybranding.

Voor het eerst in de geschiedenis woont meer dan de helft van de wereldbevolking in steden. En de mondiale trek naar de stad gaat onverminderd door. Over heel de wereld wordt gebouwd aan een nieuw bestaan. Wat beweegt de nieuwkomers om hun geluk te beproeven in de grote stad? Hoe houden we de stad leefbaar? De VPRO stort zich twee weken lang in het stadsleven, op zoek naar nieuwe ideeën om de stad van de 21ste eeuw vorm te geven en om antwoord te geven op de vraag: maakt de mens de stad of maakt de stad de mens?
Voor de programmering zie http://eeuwvandestad.nl/