Op 12 en 26 oktober 2010 vindt de Masterclass Strategische Citymarketing van de Bestuursacademie plaats in Utrecht.

Op dit moment sleutelen talloze gemeenten aan hun beleid rond stadspromotie, citymarketing of city branding. Van kleine dorpskernen in landelijke gebieden tot metropoolregio’s die concurreren op het wereldtoneel. Een spraakmakende reclamecampagne en een nieuwe huisstijl moeten automatisch leiden tot het aantrekken van de traditionele drie doelgroepen – de drie B’s – bewoners, bedrijven en bezoekers. Zelden wordt er echt werk van gemaakt. De segmentatie in doelgroepen is oppervlakkig; marktonderzoek beperkt zich tot imagometingen; doelstellingen worden niet geconcretiseerd en er wordt weinig aandacht besteed aan verwachtingsmanagement richting doelgroepen en bestuurders. Het wordt tijd dat de praktijk zich professionaliseert. Deze Masterclass Strategische Citymarketing zet daarvoor de bakens uit.

Brandaris Placemarketing draagt bij aan de inhoud van deze Masterclass. Kijk voor meer informatie en inschrijving op de website van de Bestuursacademie.  

Deze 2-daagse masterclass brengt u in korte tijd op de hoogte van de finesses van citymarketing. Er worden voorbeelden uit binnen- en buitenland voorgelegd en u gaat met uw eigen stad of regio aan de slag. Het programma stelt u in staat om een traject voor uw eigen stad of regio te begeleiden, monitoren en evalueren.

Dag 1 – Steden, regio’s en het marketingproces
• De potentiële kracht van marketing en branding
• Hoezo concurrentie tussen steden?
• Een kijkje buiten de grenzen van Nederland
• In retrospect: citymarketing in Nederland
• Stand van zaken: citymarketing anno 2010
• No logo? De wildgroei van slogans en de (on)zin van communicatie
• Beeldvorming: mens, media en markt
• Terminologie: DNA, identiteit, imago en andere buzz-woorden
• Gelaagdheid: relaties tussen locaties, wijken, binnensteden, gemeenten, steden en regio’s
• Merketing of Marketing? De stad als merk en de stad in de markt
• Het marketingproces: fundamentele marktinzichten en doelgroepsegmentatie

Gastspreker: Dick de Jong, directeur Brandaris Placemarketing
Onderwerp: het BrandBuild-model en de stappen die gezet worden in het opzetten en vormgeven van een strategisch marketing plan.

Dag 2 – Voorbij de productmetafoor
• De (on)aantrekkelijke stad?
• Waarom wonen mensen waar ze wonen? (bewoners)
• Locatietheorie en vestigingsvoorkeuren van bedrijven in Nederland (bedrijven)
• Dagjesmensen, stedentrips en ‘echte’ toeristen (bezoekers)
• Bollebozen: studenten, kenniswerkers, startende bedrijven en creatievelingen
• De (binnen)stad als consumption space: het belang van de vrijetijdseconomie
• Voorbij de productmetafoor: de stad als dienstverlenende omgeving
• Woonmilieus, werkmilieus, winkelmilieus, recreatiemilieus, denkmilieus
• Doelstellingen: voor wie, wat en waarom?
• Organisatie en financiering: verschillende vormen van afhankelijkheid
• Meten is (niet altijd) weten: monitoren, effectmetingen, benchmarking en ranglijsten

Gastspreker: Peter Teunissen, directeur PricewaterhouseCoopers
Onderwerp: Een beschouwing op de toekomstige uitdagingen van gemeenten en hoe deze via een benadering van verschillende vormen van kapitaal tot strategisch beleid kunnen leiden.

Gastspreker: Jo de Viet, directeur Stadspromotie Utrecht
Onderwerp: Hoe maakt Utrecht een schaalsprong, een kwaliteitsprong en een mentaliteitssprong met behoud van het ‘persoonlijke’ van de stad.

Meer informatie
Gemeenten concurreren om de gunst van bewoners, bedrijven en bezoekers. De huidige economische situatie en demografische
krimp verhevigen deze competitie. In deze masterclass kijken wij kritisch en constructief naar de zin en onzin van de marketing en branding van steden en regio’s. Meer informatie
Gemeenten concurreren om de gunst van bewoners, bedrijven en bezoekers. De huidige economische situatie en demografische
krimp verhevigen deze competitie. In deze masterclass kijken wij kritisch en constructief naar de zin en onzin van de marketing en branding van steden en regio’s.

Wij stellen samen de juiste vragen om citymarketing in perspectief te plaatsen, maar ook om concrete antwoorden te vinden. Specifiek inzicht in de processen die men tracht te beïnvloeden vormt het uitgangspunt. Vragen zoals: Waarom wonen mensen waar ze wonen? Is Parijs echt romantischer dan Londen? Is het erg als een grote werkgever zijn hoofdkantoor verplaatst van Utrecht naar Amersfoort? En zo ja, waarom dan eigenlijk? Hoe moet strategisch marketingbeleid worden vormgegeven en wat zijn de verschillen tussen monitoren, effectmetingen en benchmarking? Er zijn geen heilige huisjes. Alles staat ter discussie en niets wordt voor waar genomen.

We bestuderen expliciet wanneer, waarom en hoe locatiekeuzes plaats vinden, hoe geografische beeldvorming werkt en hoe zulke processen variëren bij verschillende doelgroepen. U wordt hierdoor meegenomen op een zoektocht naar de essentie van citymarketing: hoe beïnvloedt men keuzeprocessen met doeltreffend, strategisch beleid?

Docent
Docent en inspirator is Martin Boisen. Hij doceert Sociale Geografie & Planologie aan de Universiteit Utrecht en is een frequente spreker bij nationale en internationale congressen en conferenties over de marketing en branding van locaties, steden, regio’s en landen.

Kijk voor meer informatie en inschrijving op de website van de Bestuursacademie.