De twee samenwerkingsverbanden WERV (Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal) en Regio De Vallei (Wageningen, Ede, Barneveld, Scherpenzeel en Nijkerk) zijn opgegaan in een nieuwe bestuurlijke regio: Regio FoodValley. Renswoude komt er dan ook bij. De provincies Gelderland en Utrecht ondersteunen de nieuwe Regio FoodValley. Het college van burgemeester en wethouders van de acht deelnemende gemeenten hebben dat besloten. De gemeenteraden moeten de plannen nog goedkeuren.

Deze samenwerking wordt opgericht om vanuit de overheid een antwoord te geven op/een bijdrage te leveren aan de FoodValley Ambitie 2020. Dit door voor de fysieke regio economische ontwikkeling en innovatie in de foodsector te faciliteren en de kwaliteit van de leefomgeving te stimuleren. Duurzaamheid en leefbaarheid zijn daarbij leidend.

Brandaris Placemarketing is met haar partner Enof vormgeving + communicatie geselecteerd voor de ontwikkeling van een strategisch communicatieplan, huisstijl en communicatiemiddelen. In de aanpak is regiomarketing in samenwerking met alle stakeholders een belangrijk uitgangspunt. Zie ook http://www.foodvalleyambitie2020.nl/  en www.regiofoodvalley.nl