Brandaris Placemarketing presenteert een workshop op de Dag van de Citymarketing op 19 januari in Hoofddorp.

De workhop heeft als titel: De Citymarketing Arena. Hoe sterk is uw merk?

We werken in een arena waar marketing op verschillende schaalniveaus wordt bedreven. Door de verschillende keuzes in doelgroepen en schalen overlappen de positioneringen en merken elkaar. Soms lijkt het handig voor wijken, steden en regio's om op eigen benen te staan, maar krachtenbundeling is ook noodzaak (cases Leidsche Rijn, Utrecht, Eindhoven, Maastricht, Noord-Limburg, Mediavalley).
De vragen en opdrachten: Waar ligt de overlap van sterke merken? Voor wie kan de wijk, stad of regio een sterk merk zijn? Wanneer moet een wijk, stad of regio de marketing, acquisitie en branding op een hoger schaalniveau insteken?

Dick de Jong (1962, Universiteit Utrecht, Harvard Business School, Brandaris Placemarketing)
Dick startte bij Unilever als marketeer en werkte daarna als marketingconsultant bij &Samhoud voor klanten als NS, Rabobank en Schiphol. Dick ontwikkelde de marketing van Leidsche Rijn Utrecht, Enka Ede, stadspromotie Utrecht en Gouda.
Brandaris Placemarketing heeft meer dan 10 jaar ervaring met marketingcases voor de steden Rotterdam, Delft, Zevenaar, Eindhoven, Ede, Den Haag, Barneveld, Leeuwarden maar ook regio's Drechtsteden, Hanzelijn, FoodValley, Rivierenland . Dick de Jong is een ervaren voorzitter en docent in placemarketing, de marketing van wijken, gebieden, steden, regio's , voor o.a. NVI, SBO, Bestuursacademie en NICIS.