In opdracht van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en Kunst en Cultuur Noord-Holland analyseerde Brandaris Placemarketing de huidige marketing en communicatie inspanningen vanuit het projectplan voor De Westfriese Omringdijk. In een bijeenkomst met ondernemers, overheden en andere partners is een presentatie gegeven over de voorwaarden voor succesvolle regiomarketing en branding. De identiteit van de regio Westfriesland en het icoon van de Westfriese Omringdijk is besproken. Daarna zijn uitgangspunten vastgesteld voor een herijking van het bestaande projectplan.

De Westfriese Omringdijk:
logo wfoDe Westfriese Omringdijk: een keten van cultuurhistorie, kunst en recreatie is een meerjarig programma  waarin de Provincie Noord-Holland en de Westfriese gemeenten in samenwerking met andere partners werken aan de gezamenlijke promotie van het bestaande aanbod en het initiëren van nieuw aanbod op het gebied van cultureel erfgoed, kunst, recreatie en sport. Het meerjarig programma geeft toekomst aan de Westfriese Omringdijk voor een duurzame ontwikkeling als de icoon voor de regio West-Friesland, als het landschappelijk monument van Noord-Holland en als de cultuur-toeristische bestemming voor een (boven)regionaal publiek.