De gemeente Enschede vindt het belangrijk om zo goed mogelijk in te spelen op de woonwensen van haar inwoners. Aan het begin van deze eeuw bleek dat veel mensen zelf graag een woning wilden bouwen via particulier opdrachtgeverschap. Hierop heeft de gemeente ingespeeld door op diverse locaties in de stad ruimte te bieden aan mensen om op een kavel een woning te bouwen. Om te zien op welke wijze de marketingstrategie rond de kavelverkoop in Enschede aangepast dient te worden is het belangrijk om goed zicht te krijgen op de kenmerken van potentiële doelgroep(en) en hun woonwensen. Brandaris Placemarketing verrichtte met bureau Companen een onderzoek naar de huidige en toekomstige afzet van kavels in de stad Enschede.

Het onderzoek levert concrete informatie op over de aansluiting van de vraag van kavelzoekers en het aanbod in de gemeente Enschede en de ingeschatte afzetsnelheid van het huidige aanbod. Ook is aangegeven hoe de waardering is van consumenten over de communicatiemiddelen en de kopersbegeleiding. Deze constateringen leiden in de rapportage onder andere tot aanbevelingen over  de prijs-kwaliteit verhoudingen van de kavels, een beter positionering van de locaties en een verbetering van het verkoopproces. Kortom het bevat aanbevelingen voor een nieuwe marketingstrategie om de afzetsnelheid te kunnen verhogen.