Door nieuwe productietechnologieën en de verdere integratie van ICT in het proces van ontwerpen, fabriceren en distribueren, de vierde industriële revolutie, verandert de industrie radicaal. Nederland kan hier op tijd op inspelen met Smart Industry. Brandaris Placemarketing is ambassadeur Smart Industry, en daarmee beschikbaar voor bijeenkomsten over samenwerking met ondernemers, overheden en onderzoekers.


Mede door de sterke positie van Nederland in design, systeemontwerp en logistiek biedt deze ontwikkeling veel kansen voor de Nederlandse industrie. In navolging van het Duitse programma ‘Industrie 4.0′, is er het Nederlandse initiatief ’Smart Industry – Dutch Industry fit for the future’.
Met de ontwikkeling van Smart Industry wordt gedoeld op de verregaande digitalisering en verweving van apparaten, productiemiddelen en organisaties (het ‘internet of things’) waardoor nieuwe manieren van produceren, nieuwe business modellen en nieuwe sectoren ontstaan. Smart Industries zijn industrieën die een zeer flexibele productiecapaciteit hebben in termen van het product (specificaties, kwaliteit, design), volume (hoeveelheid), timing (levertijd), grondstoffen- en kosten efficiëntie. Hierdoor, en door een sterk digitaal geïntegreerde toeleveranciersketen, is het mogelijk voor iedere klant ‘op maat’ producten en diensten te leveren. In Smart Industry wordt het mogelijk uit grote en diverse informatiestromen nieuwe business te creëren op basis van nieuwe, deels op elkaar inwerkende, nieuwe technologieën zoals: big data processing, het Internet of Things, nieuwe generatie adaptieve robots, 3D printing, nanotechnologie en miniaturisering en nieuwe sensortechnologie.