Zonsondergang VechtOmmen is het hart van het Vechtdal en verdient structurele, efficiënte en professionele marketing en promotie. Eind 2021 heeft het Citymarketingcollectief de opdracht gekregen met deze kleine groep
stakeholders een meerjarenplan te maken. Een projectgroep onder leiding van kwartiermaker Dick de Jong is in 2022 gestart met de opzet van dit meerjarenplan op hoofdlijnen en te komen tot de oprichting van een uitvoeringsorganisatie in de vorm van een stichting Marketing Ommen.


Het aantal bezoekers aan de gemeente Ommen en het belang daarvan voor de economie is groot. Toeristen besteden in Ommen jaarlijks circa € 2,5 miljoen aan dagelijkse producten en € 2,3 miljoen aan niet-dagelijkse producten. Het Vechtdal telt jaarlijks bijna 2,5 miljoen overnachtingen waarvan er 700.000 in Ommen plaatsvinden. Een Meerjarenplan Marketing Ommen is in 2022 door betrokken partners in samenwerking met gemeente Ommen tot stand gekomen. En nu zoeken we een enthousiaste bezetting voor de op te richten stichting Marketing Ommen. Voor Stichting Marketing Ommen zijn we op zoek naar:

Een voorzitter voor de Raad van Toezicht
Twee leden voor de Raad van Toezicht
Een marketingcoördinator

Voor profielen en Meerjarenplan Marketing Ommen zie Welkom in Ommen - Hart van het Vechtdal