Visie

Marketing en merken kunnen grote betekenis hebben voor de ontwikkeling van locaties, wijken, steden en regio's. Placemarketing is een begrip dat locatiemarketing en citymarketing bundelt. Een merk kan voor overkoepeling van alle waarden zorgdragen en is uitgangspunt voor managementbeslissingen.

Brandaris richt zich op de ontwikkeling van merken, met marketing en communicatieactiviteiten. 

Procescommunicatie wordt ingezet om met betrokken partijen te komen tot een gezamenlijke visie op de markt, de positionering en de gewenste activiteiten.

Vervolgens kan met een marketingaanpak deze visie worden vertaald naar een masterplan waaruit briefings voortkomen aan de verschillende betrokken disciplines zoals stedenbouw, architectuur en communicatie. Aan de hand van een briefing wordt de gekozen positionering omgezet in een creatieve uitwerking richting de gekozen doelgroepen. Het resultaat is dat alle uitwerkingen bijdragen aan de opbouw van een sterk merk en een optimaal maatschappelijk en commercieel rendement. In de cases op deze site vindt u een aantal voorbeelden.